PROJEKT

Projekt Gabinetu Masażu VENEZIA

Masaż drogą do zdrowia i rehabilitacji zawodowej”

Cel programu:

 1. Wsparcie osób szczególnie obciążonych pracą i stresującymi sytuacjami w okresie pandemii w uzyskaniu poprawy zdrowia i samopoczucia poprzez masaże w Gabinecie Venezia.

 2. Wsparcie rehabilitacji zawodowej niedowidzących i niewidomych osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Gabinecie Venezia na stanowiskach techników masażystów.

 3. Promocja zdrowego trybu życia i masażu jako sposobu na poprawę samopoczucia i stanu zdrowia.

Nabór:

 1. Nabór zgłoszeń do projektu rozpoczyna się 23 listopada 2020 r.

 2. Rozpoczęcie Projektu nastąpi po zakończeniu rządowych obostrzeń, wynikających
  z pandemii
  Covid-19, które obejmują podmioty mające na celu poprawę kondycji fizycznej.

Korzyści z udziału w Projekcie:

 1. W ramach Projektu Beneficjent może skorzystać z masaży w preferencyjnej cenie:

14,99 za masaż twarzy (czas jednego masażu wynosi 10 minut).

29,99 zł – za masaż ciała (czas jednego masażu wynosi 20 minut),

Jeden beneficjent może skorzystać z 10 masaży ciała i 10 masaży twarzy w preferencyjnej cenie.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Każdy kto potrzebuje skorzystać z masażu. W pierwszej kolejności:

 1. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Krakowa oraz gmin sąsiadujących.

 2. W Projekcie może wziąć udział 60 osób, które z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną wykazują potrzebę skorzystania z masażu.

 3. Preferowane grupy osób, które będą kwalifikowane do programu w pierwszej kolejności to:

– pracownicy służby zdrowia,

– pracownicy oświaty,

– pracownicy administracji publicznej,

– sprzedawcy,

– osoby z niepełnosprawnością.

Jak przystąpić do Projektu?

W celu przystąpienia do Projektu należy:

 1. zapisać się pod nr. tel: 12 357 10 30,

 2. uzupełnić dokumenty Projektowe

 3. przesłać dokumenty na adres mailowy

 4. zapozn się z Regulaminem i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i masaż.

Beneficjentów Projektu prosimy o:

 1. przestrzeganie obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19,

 2. zgłaszanie się punktualnie na ustalony termin masażu,

 3. zgłaszanie się na masaż z własnym ręcznikiem i obuwiem zastępczym (np. tenisówki, klapki, pantofle).

Osoby zakwalifikowane do Projektu poinformujemy telefonicznie.

Deklaracja przystąpienia do Projektu i RODO

Ankieta do Projektu

INNE MATERIAŁY DO POBRANIA

RODO

FOLDER INFORMACYJNY

DZIAŁANIE W CZASIE COVID-19

WPŁYW MASAŻU NA CIAŁO CZŁOWIEKA